လူကြီးများ မဖတ်ရ.......

*source: ကိုပြူးနှင့်မပြုံး (ကာတွန်းဝိဇ္ဇာဦးဘဂျမ်း)
------------------------------------------------------------